halq-demokratik-partiyasi-deputatlaridan-aniq-natizhalar