2022 yilda tushgan hamda sarflangan moliyaviy va boshqa mablag‘lar to‘g‘risida MOLIYAVIY HISOBOT

O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasiga 2022 yilda tushgan hamda sarflangan moliyaviy va boshqa mablag‘lar to‘g‘risida

MOLIYAVIY HISOBOT

 

 

Ko‘rsatkichlar

Rejaning bajarilishi

ming so‘mda

 

2022 yil 1 yanvar xolatiga koldik

895 792,66

I

Daromadlar jami

27 998 002,02

 

Davlat budjeti mablag‘lari

12 782 950,00

 

davlat budjeti mablag‘lari

12 776 950,00

 

saylovi uchun

6 000,00

 

budjetdan tashqari mablag‘lar

15 215 052,02

 

shu jumladan:

 

 

kirish va a’zolik badallari

4 810 393,61

 

tadbirkorlik faoliyati daromadlari

8 625 734,40

 

homiylik, xayriya tushumlari

 

 

boshqa tushumlar

1 778 924,02

II

Xarajatlar jami

25 488 935,44

 

ijro etuvchi apparat xodimlari uchun joriy xarajatlar

17 853 541,70

 

Partiya a’zolari OAVda chiqshini tashkil etish va ko‘rgazmali targ‘ibot materiallari nashr etish xarajatlari

816 552,15

 

Partiya faollarini o‘qitish, seminar, treninglar o‘tkazish, ijtimoiy va moddiy qo‘llab-quvvatlash xarajatlari

 

 

Partiya plenumi, syezdlar, konferensiyalar va boshqa tadbirlarni o‘tkazish xarajatlari

349 950,92

 

Partiya mol-mulkini saqlash, foydalanish bilan bog‘liq kommunal va ekspluatatsiya xarajatlari

2 314 253,61

 

Boshqa turli xarajatlar

4 148 637,07

 

saylovi uchun xarajatlar

6 000,00

 

Byujetga kaytarilgan

 

III

Daromadlarni xarajatlardan ortiqligi

3 404 859,23

 

 

 

O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasining 2023 yilgi budjeti

 

Ko‘rsatkichlar

Reja

ming so‘mda

 

2023 yil 1 yanvar holatiga qoldiq

3 404 859,23

I

Daromadlar jami

31 080 713,16

1.

davlat budjeti mablag‘lari

15 751 884,00

2.

budjetdan tashqari mablag‘lar

15 328 829,16

 

shu jumladan:

 

2.1.

kirish va a’zolik badallari

6 159 029,80

2.2.

tadbirkorlik faoliyati daromadlari

9 169 799,36

II

Xarajatlar jami

30 241 533,90

1.

ijro etuvchi apparat xodimlari uchun joriy xarajatlar

21 072 723,52

2.

partiya faollarini o‘qitish, seminarlar va treninglar o‘tkazish xarajatlari

652 694,98

3.

partiya plenumlari, davra suhbatlari va yig‘ilishlarini o‘tkazish xarajatlari

435 129,98

4.

ko‘rgazmali targ‘ibot materiallarini nashr etish va tarqatish xarajatlari

932 421,39

5.

partiya mol-mulkini saqlash, ulardan foydalanish bilan bog‘liq kommunal va ekspluatatsiya xarajatlari

2 486 457,05

6.

boshqa turli xarajatlar

4 662 106,97

III

Daromadlarni xarajatlardan ortiqligi

4 244 038,49

 

 

 

 
← Roʻyxatga qaytish